mikhailosherov (mikhailosherov) wrote,
mikhailosherov
mikhailosherov

Бомбоубежища в Хайфе.

Бомбоубежища в Хайфе.Адар и Нижний город
Ул. Ашкелон 4
Ул. Арлозоров 19 и 73
Ул. Мадрегот Бейт Шеарим 5
Ул. Касэль 16 угол ул. Бен-Йегуда
Ул. Герцлия 28 и 17
Ул. Герцль 73, 101
Ул. Гадна 5
Ул. Кибуц Галуйот 15
Ул. Йосэф 47
Ул. Ха-Зайт 15
ул. Лунц 4
у. Йодфат 11
ул. Эмек ха-Заитим 9
ул. Шабтай Леви 26
ул. ха-Ционут 53
ул. Бальфур 18
ул. Кейсария 4
ул. Тверия 19


Западная Хайфа
Ул. Меир Рутберг 44
Ул. Маркус 27

Неве-Шаан

Ул. Ха-Гиборим17, 43 и 25
Ул. Арад 35
ул. Борохов 25
ул. Разиэль 44
ул. Яд ле Баним 4
ул. Берл 29
ул. ха-Галиль 44
ул. Комой 4 и 28
ул. Хавива Райх 33
ул. Гордон 34
ул. ха-Ярдэн 19Рамат-Ремез
Ул. Интернационал 20 угол Хавива Райх

Мерказ Зив
Ул. Берл 3

Кирьят-Элиэзер, Мошава Германит
Ул. Ха-Ганим 48
Ул. Алленби 8 и 72
Ул. Йоав 13
ул. Бен-Гурион 26
ул. Ицхак Садэ 26
ул. ЦАХАЛ 51
ул. ха-Магиним 119

Кармель
ул. сдерот ха-Наси 124 (Аудиториум)
ул. Цафоририм 6
ул. ха-Цалафим 5

Разные районы
ул. Черняховский 34
Дерех Царфат 85
ул. Мелех Давид 7 и 26 гимель
ул. ха-Оген 39
дерех Пика - Гейхал спорт на Ромеме

Ул. Алия 20, 25 и 51
Ул. Эль Аттика 18
ул. Амаль 20
Ул. Сара 10
Ул. Мория угол Вольфсон 10
Ул. Ха-Тиква 23
Ул. Ха-Клаим 10
ул. Хативат-Кармели 10


100 תת קרקעי הירדן 19
100 תת קרקעי אשקלון 4
100 תת קרקעי הרצל 73
100 תת קרקעי ארלוזורוב 19
100 תת קרקעי מדרגות בית שערי 5
100 תת קרקעי קסל 16 פינת בן יהודה
100 תת קרקעי מערב חיפה מאיר רוטנברג 44
100 תת קרקעי מרכוס 27
100 תת קרקעי הדר הרצליה 28
100 תת קרקעי נו"ש הגבורים 43
שטח סוג אזור כתובת
100 תת קרקעי נו"ש הגבורים 25
100 תת קרקעי נו"ש ערד 35
100 תת קרקעי נו"ש אינטרנציונל 20
100 תת קרקעי נו"ש ברל 3
100 תת קרקעי הרצל 101
100 עילי גדנ"ע 5
100 תת קרקעי קבוץ גלויות 15
100 תת קרקעי יוסף 47
100 תת קרקעי הזית 15
100 תת קרקעי התקוה 23

100 תת קרקעי הקלעים 10
100 תת קרקעי העליה 51
100 תת קרקעי הגנים 48
100 תת קרקעי אלנבי 72
100 עילי יואב 13
100 תת קרקעי אל עתיקה 18
100 תת קרקעי עמל 20
100 תת קרקעי שרה 10
100 תת קרקעי כרמל מוריה פינת וולפסון 6
100 תת קרקעי הדר הרצליה 17

100-это площадь убежища.

Отсюда


</div>
Tags: Хайфа, авиация, война, гражданская оборона
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author